Ekaterina Levental | solo recital `Quand je dors`

Mezzosopraan, harpiste en performer Ekaterina Levental solo recital ´Quand je dors´