Laden Evenementen

REMBRANDT  en tijdgenoten
Wist je dat “De Vaandeldrager” van Rembrandt 175 miljoen euro gekost heeft? De prijzen van zijn
werken stijgen gestaag, reden te meer om ons eens te verdiepen in de meester der meesters. Er
bestaan maar weinig schilders waarnaar zoveel onderzoek is verricht, en die zoveel mensen heeft
beroerd met zijn prachtige werk.
In deze cursus gaat kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis in op de vraag wat zijn kunst zo speciaal
maakt, maar ook waarom hij de “eerste ketter” van de schilderkunst werd genoemd. Tijdens vier
lessen duiken we aan de hand van vele beroemde, maar ook minder bekende werken in het leven en
werk van Rembrandt en tijdgenoten. Er valt nog genoeg spannends te ontdekken…..

Les 1: Rembrandts jeugd en vroege jaren
In de eerste les nemen we een kijkje in zijn jeugd en eerste leerjaren, Leidse periode en begin van
zijn carrière in Amsterdam, waar hij zijn eerste belangrijke opdrachten ontving en veel portretten
van kooplieden, predikanten en andere voorname personen schilderde. Hij kwam hier aanvankelijk
in dienst van de kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh, waar hij behalve werk ook zijn eerste grote
liefde Saskia Uylenburgh vond, met wie hij in 1634 trouwde.
Les 2: Rembrandt en de liefde
Rembrandt heeft drie vrouwen gehad, hij heeft ze allemaal als model gebruikt in zijn werk. In deze
les ga ik nader in op zijn liefdes en op het huwelijk met Saskia, en op liefde in de zeventiende eeuw
in het algemeen. Wat waren de gebruiken en gewoontes in het huwelijksleven en hoe kan men dit
vaak in verkapte vorm terugvinden op de kunstwerken?
Rembrandt was één van de eerste schilders die het vrouwelijk naakt op een geheel realistische
manier ging verbeelden. Dikke buiken, rimpels en putjes werden zonder gêne door hem afgebeeld.
Deze tekeningen en etsen gingen regelrecht tegen het schoonheidsideaal in die andere bekende
kunstenaars in zijn tijd wel nastreefden. Hoe werd dit ontvangen?
Les 3: Rembrandt als leermeester
In de derde les gaan we kijken naar de invloed die Rembrandt heeft gehad als leermeester. Hij had
een groot aantal leerlingen/medewerkers waaronder een aantal zeer bekend zijn geworden (o.a.
Carel Fabritius, Gerard Dou, Govert Flinck, Ferdinand Bol, Nicolaes Maes). Nog steeds zijn er
werken waarvan de eigenhandigheid van Rembrandt betwijfeld wordt, er werden in zijn tijd ook
schilderijen van zijn leerlingen verkocht als echte Rembrandts.
En wat is er zo speciaal aan De Nachtwacht?
Les 4: Rembrandts late werk
In de vierde les besteden we aandacht aan de laatste periode uit zijn leven, waarin hij nog een aantal
onnavolgbare meesterwerken maakte, zoals Het Joodse Bruidje en De Staalmeesters.
Ook zal ik aandacht besteden aan zijn nalatenschap en de waardering voor zijn werk, die in de loop
der eeuwen steeds meer is gegroeid, maar niet altijd positief is geweest.

Cursus wordt gegeven door:  kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis,  53 jaar  uit Hengelo. Miranda heeft  kunstgeschiedenis
gestudeerd in Utrecht en heeft ruime ervaring in het geven van cursussen en lezingen. Daarnaast geeft
ze rondleidingen in het Rijksmuseum Twenthe. Door dit werk blijft ze geïnspireerd en het geeft haar
veel voldoening dat ze haar grootste passie met mensen mag delen.

Cursusdata:  dinsdag 2, 9, 16, 23 april van 19.00 uur tot 21.30 uur

Kosten: 80 euro inclusief reader, lesmateriaal, koffie/thee en afbeeldingen

Aanmelden: stuur een mail naar mirandanieuwenhuis@live.nl

Ga naar de bovenkant