Deeps Vocaal, een nieuw klassiek koor in Diepenheim, houdt op donderdag 12 april een openbare repetitie. Bij het in het voorjaar van 2018 opgerichte koor mogen leden aansluiten zonder koorscholing of zangervaring. Inmiddels telt het koor, dat onder leiding staat van dirigent Yt Nicolai, 20 leden die wekelijks repeteren in cultuurcentrum Herberg de Pol. De openbare repetitie is donderdag 12 april van 20.00 tot 21.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is welkom om te komen kijken.