Loading...
Kunstwerk Diepenheim2017-07-27T15:31:22+00:00

KunstWerk Diepenheim

Het project KunstWerk Diepenheim bundelt meerdere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur op een viertal locaties in de historische kern van Diepenheim.

Het ten doel gestelde van het project was om Diepenheim zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten als kunst- en cultuurstadje waarbij het behoud van een aantal historische panden een zeer belangrijke rol zou spelen.

 

 

Herberg de Pol, al een begrip sinds 1901 in Diepenheim 

 

 

De opgave betrof de uitbreiding van de Kunstvereniging aan de Grotestraat met onder andere een door rijkssubsidie mogelijk gemaakt Drawing Center, het hergebruiken van een aantal waardevolle panden rond het erf van Herberg De Pol, zoals het Ottenhoes en Diepvrieshuis, panden met cultuurhistorische waarde, voor exposities en lokale culturele activiteiten.
Het ten doel gestelde van het project was om Diepenheim zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten als kunst- en cultuurstadje waarbij het behoud van een aantal historische panden een zeer belangrijke rol zou spelen.

 

 

Herberg de Pol, vlak voor de verbouwing 

 

De verschillende locaties worden in de visie door een cultureel netwerk met elkaar verbonden. Herberg De Pol en het Ottenhuis zijn de belangrijkste en cultuurhistorisch meest waardevolle gebouwen binnen dit netwerk. Door op deze locatie twee heldere bouwvolumes toe te voegen, krijgt het gewenste kunst- en cultuurprogramma een plek rond het toekomstig Cultuurerf in het hart van het stadje.

 

 

Het nieuwe culturele hart van Diepenheim

 

Alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen voegen zich in (verkavelings)typologie in de losse structuur van gebouwen op een erf of in een tuin. Eventuele schakeling van volumes gebeurd op de karakteristieke kop-staart wijze. In hun architectonische verschijningsvorm zullen de nieuwe gebouwen een afspiegeling zijn van eigentijdse architectuuropvattingen en nieuwe technische mogelijkheden. In de historische ontwikkeling van ‘t Stedeke vormen ze een volgende laag die duidelijk afleesbaar mag zijn door zich te onderscheiden van de bestaande bouwvormen.

 

 

Herberg de Pol, na de verbouwing

 

Herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied, waaronder aanleg van een dorpserf rond De Pol en Ottenhuis, parkeerruimte, deels terugbrengen van de Nijenhuizer waterleiding, creëren van waterberging en natuurvriendelijker inrichting Regge en realisatie van het project Tuinen van Diepenheim.

 

 

De Tuinen van Diepenheim

 

Met het realiseren van dit plan is het initiele bouw- en opstartproces afgerond en zitten de diverse instellingen nu in de eerste jaren van positieve ontwikkeling en is Kunstwerk in progress!